ข้อมูลนักเรียน

 

 

 

ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
8
168
123
291
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
7
137
98
235
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6
102
102
204
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6
93
107
200
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
6
131
115
246
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6
120
87
207
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6
132
104
236
รวม
45
868
776
1,619

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : watdonmuangschool@gmail.com