ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Thailand 4.0

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามกองลูกเสือ โรงเรียนวัดดอนเมือง

 

กิจกรรมโลกกว้าง

กิจกรรมวันสุนทรภู่

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

- วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมโลกกว้าง ป.5-ป.6 สยามนิรมิตร

- วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมแต่งต้นเทียนพรรษา

Day Camp Scout ป.1

- วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดดอนเมือง

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Day Camp Scout ป.2-ป.3

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

Day Camp Scout ป.4-ป.5

- วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10