ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริการทุกท่าน

ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ณ วัดดอนเมือง

สัมมนา ศึกษาดูงาน

จังหวัดเชียงใหม่- เชียงราย

มอบสนามเด็กเล่น

จากพี่ให้น้อง

 

พิธีมอบทุนการศึกษา

เนื่องในโอกาสครบรอบ

ก่อตั้งโรงแรมอมารี ดอนเมือง

แอร์พอร์ต 35 ปี

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

- วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระทงลอย

- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า/ถวายราชสดุดี