ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมวันคริสต์มาส

งานเลี้ยงปีใหม่ 2562

พิธีถวายราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

 

พิธีทำบุญถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 4 มกราคม 2562

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

- วันที่ 11 มกราคม 2562

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- วันที่ 14 มกราคม 2562

กิจกรรมวันครู

- วันที่ 19 มกราคม 2562

อบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบ4)