ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชีรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ วัดดดอนเมือง

การประชุมข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตดอนเมือง

 

โครงการพัฒนาข้าราขการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้ปกครอง

 

 

การประชุมปฏิบัติการ

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ยินดีตอนรับคณะผู้ตรวจจากสำนักการศึกษาและสำนักงานเขตดอนเมือง

- วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมวันวิษาขบูชา

- วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562